fbpx
Skip links

S prijavo in/ali udeležbo dogodka se strinjate s spodnjimi

Splošni pogoji udeležbe EPICENTER 22

 • Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nobeno opremo ali drugo premoženje, ki bi se lahko poškodovalo/ukradlo ali kako drugače spremenilo svojo vrednost med tekmovanjem.
 • Vsi udeleženci prevzemajo odgovornost za svoja dejanja na dogodku. Organizator lahko kadarkoli odstrani posameznika ali ekipo iz kraja dogodka, če je to potrebno zaradi varnostnih razlogov, izrecnega kršenja pravil in splošnih pogojev za udeležbo.
 • Organizator lahko pošlje e-pošto in besedilna sporočila vsem igralcem, ki so se prijavili na dogodek z novicami in obvestili.
 • Organizator lahko spremeni podatke, časovni načrt, pravila in druge elemente turnirja po predhodnem obvestilu.
 • Organizator lahko deli kontaktne podatke udeležencev in obiskovalcev z izbranimi partnerji.
 • Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani dogodka (http://epicenter.si).
 • Organizator in vsi medijski ter drugi sponzorji in partnerji lahko objavijo fotografije in druge medijske vsebine z dogodka na svojih spletnih straneh in drugih medijih.
 • Po plačilu prijavnine se le-ta ne more povrniti, razen v primeru odpovedi dogodka. Plačilo je povezano z eno ekipo ali posameznikom. Če se ekipa ne prikaže na prireditvi, druga oseba ne sme prevzeti svojega mesta, razen v primeru predhodne odobritve organizatorjev.
 • V primeru posebnega turnirja, ki ima na prireditvi manj kot 4 ekipe/igralcev, organizator ne bo gostil turnirja.
 • Vse denarne nagrade, navedene pod nagrado turnirja, so bruto številke, brez uporabljenih dajatev in davkov, ki bodo odbite pri prenosu sredstev na zmagovalce. Ta pri izplačilu denarnih nagrad znaša 25%, potrebnih za akontacijo dohodnine od prihodkov od nagrad (npr. če je oglaševana in objavljena nagrada 1000€, je to bruto znesek nagrade – 250€ od tega bo organizator nakazal državi, 750€ pa direktno na račun posameznika zmagovalca).
 • V primeru ekipnega turnirja na dogodku bo denarna nagrada izplačana podjetju ali enemu igralcu, vodji ekipe. Če od poziva organizatorja (prvič ustno na dogodku in na to enkrat preko emaila) za pošiljanje informacij za izplačilo nagrade ekipi/igralcu mine več kot 30 dni, mu organizator več ni dolžan izplačati nagrade. Organizator si dovoljuje do 30 dni po poslani zahtevani dokumentaciji za izplačilo nagrade.
 • Skupna nagrada v turnirju je odvisna od števila udeleženih ekip v ustreznih oklepajih objavljenih na uradni strani dogodka (npr. LoL: 8 ekip – 900 €, 16 ekip – 2000 €). Če je število ekip, ki tekmujejo na dogodku, manjše od najmanjšega števila, ki ga zahteva nosilec, bo nižja dodeljena konkurenčnim ekipam (npr. 14 ekip se prikaže za turnir LoL, zajamčena nagrada bo omejena na nižjo, 8 ekip).
 • Uporaba alkohola je prepovedana vsem udeležencem, na dan dogodka mlajšim od 18 let.
 • Uporaba alkohola je na lastno odgovornost in za polnoletne ni prepovedana.
 • Vnos brezalkoholnih pijač in prigrizkov je za udeležence (s kartami esports ali casual) dovoljen. Vnos alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na prizorišče ni dovoljen nobeni skupini udeležencev. Na prizorišču bo omogočen nakup omejenega izbora brezalkoholnih in alkoholnih pijač po ugodnih cenah.
 • V Clean Zone je vnos, potrošnja ali prenos alkohola strogo prepovedan.
 • Vstop na prireditveni prostor je za vse obiskovalce dovoljen le skozi uradne vhode na posamezen dogodek v odpiralnem času za obiskovalce posameznega dogodka. Vstop je možen le z veljavno vstopnico.
 • Vstopnice je mogoče kupiti na blagajnah sejmišča v času sejma ali v spletni prodaji. Cene vstopnic so objavljene na spletni strani posameznega dogodka in na cenikih na prodajnih mestih. Če dobite vstopnico po nižji ceni, kot so uradne objavljene cene, lahko sklepate, da je ponarejena. Vstop s ponarejeno vstopnico ne bo možen. Vstopnica je zaščitena, ponarejanje je prepovedano.
 • Če je vstop na določeno prireditev dovoljen le polnoletnim osebam, so blagajniki ob prodaji kart in varnostniki pred vstopom in na prireditev pooblaščeni za ugotavljanje polnoletnosti osebe, ki želi vstopiti na prireditev, na način, da lahko od takšne osebe zahtevajo predložitev veljavnega osebnega dokumenta s fotografijo. Če oseba noče ali ne more dokazati polnoletnosti imajo pravico takšni osebi zavrniti vstop oziroma jo napotiti, da zapusti prireditveni prostor.
 • Vstopnica za obiskovalce velja za enkratni vstop na prireditveni prostor.
 • Obiskovalci prireditve pristanejo, da bodo v primeru tonskega ter video ali foto snemanja prireditve posneti tudi sami. Fotografije, avdio in video posnetki bodo lahko javno objavljeni (tudi v promocijske namene) brez avtorizacije in nadomestila.
 • Zaradi zagotovitve osebne varnosti obiskovalcev lahko v skladu s 49. členom Zakona o zasebnem varovanju varnostna služba na vhodih na prireditev in tudi na samem varovanem območju prireditve izvede površinski pregled vrhnjih oblačil obiskovalcev prireditve in njihovih osebnih stvari (prtljage). Varnostna služba lahko v skladu z omenjenim zakonom prepreči osebi vstop oziroma izstop z varovanega območja, če ta odkloni pregled iz prejšnje alineje, če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali če so podani drugi razlogi, zaradi katerih je nujno potrebno, da se ji prepreči vstop oziroma izstop z varovanega območja do prihoda policije.
 • Kljub kupljeni vstopnici si pridržujemo pravico zavrnitve vstopa na prireditveni prostor tistim, ki bodo po presoji varnostne službe opazno vinjeni, pod vplivom nedovoljenih drog ali bodo s svojim vedenjem ogrožali sebe, druge obiskovalce, opremo na prireditvenem prostoru ali drugo infrastrukturo prireditvenega prostora. Obiskovalca, ki kali javni red in mir na prireditvi, lahko varnostno služba s prireditvenega prostora odstrani ali zadrži do prihoda policije.
 • Obiskovalci se gibljejo na dogodku na lastno odgovornost. Organizator prireditve ne prevzema odgovornosti za izgubljene, poškodovane ali ukradene stvari, ki jih imetnik vstopnice prinese na sejemski prireditveni prostor.
 • Kajenje v dvoranah prireditvenega prostora je skladno z veljavnim Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov prepovedano. Kajenje je možno na zunanjih prostorih, kjer so nameščeni tudi pepelniki.
 • Obiskovalci so dolžni upoštevati tudi morebitna dodatna navodila organizatorja, ki bi jih ta podal na vstopu ali na samem prireditvenem prostoru.
 • V primeru kršitev zgoraj navedenega in drugih standardnih praks odgovornega ravnanja in obnašanja na javnih prireditvah, bo za zagotavljanje varnosti udeležencev poskrbela v prvi meri ekipa redarjev in zunanje varnostne službe, neprestano prisotne na dogodku, v primeru hujših kršitev pa bomo brez zadržkov vključili tudi policijo. Vsi kršitelji bodo diskvalificirani iz morebitnih turnirjev in pospremljeni iz prizorišča dogodka.

V Mariboru, 7. aprila 2023.

Samo Zavašnik,
Predsednik Društva za elektronske športe – spid.si

Te zanima udeležba?
Prijavi se zdaj.